Expertvask er bransjens rådgiver, og våre medlemmer er leverandører
av ulike tjenester og produkter.
Renhold og vedlikehold krever mye kompetanse som fagbrev, godkjent renhold bedrift, miljøsertifiseringer miljømerkinger og nå også med eget smitterenhold.

Ta kontakt, så finner vi den riktige bedriften for deg.