Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • 18 apr 2021

  Byggrenhold

  Byggrenhold

  Flere av Expertvask-kjeden sine partene tilbyr avtaler om byggrenhold som er tilpasses nødvendig behov.

  Under hele byggeperioden er det nødvendig med rutinemessig byggrenhold. Dette er for at både bygningsarbeiderne og framtidige brukere av bygget skal få et godt inneklima.

  Men hva omfatter byggrenhold?
  Hvordan skal man rengjøre når byggearbeidet er avsluttet?
  Og hvilket renhold er nødvendig før bygningen tas i bruk?

  Byggrenhold omfatter rutinemessig rengjøring av lokalene i byggeperioden og rengjøring av alle flater før de blir bygd inne, slik at man fjerner støv og smuss. Bruk av støvsugere som ikke virvler opp støv er viktig. Et sentralstøvsugeranlegg er et slikt alternativ. Det er fullt mulig å installere et midlertidig sentralstøvsugeranlegg i byggeperioden. Inneholder bygget tekstile gulvbelegg er det mer hensiktsmessig å installere et fast, stasjonært støvsugeranlegg til rutinerenhold i driftsperioden, noe som ellers bør unngås i byggeperioden.

  Bør uføres av profesjonelle renholdere

  Avsluttende byggrengjøring er høyst nødvendig når byggearbeidet er avsluttet. Dette bør uføres av profesjonelle renholdere som har erfaring med faget byggrengjøring, slik at alle rester etter byggearbeiderne blir fjernet effektivt.

  Før bygningen tas i bruk er det viktig med klargjørende byggrengjøring for å fjerne støv og smuss etter innflytningen i lokalene. Klargjørende byggrengjøring er på en måte første del av rutinerenholdet, og kan gjerne utføres av de som har utført renholdet i driftsperioden.

  Skikkelig byggrenhold under hele byggeperioden

  Det er mange grunner til at det er viktig med et skikkelig byggrenhold under hele byggeperioden i tillegg til en avsluttende og klargjørende byggrengjøring. En av de viktigste grunnene er at de som arbeider i bygget får en renere og ryddigere arbeidsplass, noe som fører til mindre skader, ulykker og fravær. I tillegg vil de som skal bruke bygget etterpå får et bedre inneklima. Grunnen til det er at det ikke ligger igjen byggestøv i ventilasjonskanalene og over himlingene, i tillegg til at alt løst støv er fjernet.

  Kilde: Kjell Bård Danielsen og Geir Smoland , Renhold helse, Yrkeslitteratur as

  Mange av Expertvask-kjedens partnere har lang erfaring med byggvask og byggrenhold, med gode referanser fra store og solide entreprenører. De leverer forskriftsmessig, er kvalitetsbevisste, og utviser nødvendig fleksibilitet.

  Ta kontakt med Expertvask-kjeden om rengjøring av bygg å få en uforpliktende befaring!

  Alt av renhold i Expertvask-kjeden