Våre medlemmer leverer alt av renhold!

Profilklær rengjøring, Expertvask profil, Expertvask identitet
Expertvask-kjeden er en landsdekkende vaske-kjede for alle renholdsbedrifter.

Ønsker du at Expertvask-kjeden skal hjelpe deg med å finne et renholdselskap i ditt distrikt. Vi kan hjelpe deg å finne en av våre medlemmer i Expertvask-kjeden som vil ta kontakt med deg for en befaring og pristilbud.

Expertvask er en landsdekkende vaskeskjede for alle renholdsbedrifter som er selvstendige juridiske enheter med eget organisasjonsnummer. I kjeden finner man små, mellomstore og store renholdsbedrifter.

Våre partnere i Expertvask-kjeden utfører alt av renhold. Daglig renhold, hovedrenhold, flyttevask, visningsvask, vindusvask, fasadevask, byggrenhold, brakkevask, trappevask, smitterenhold, gulvbehandling, privat vaskehjelp, hjemmerenhold.

Daglig renhold , Kontorvask
Daglig renhold fører til bedre helse på arbeidsplassen, og kan forebygge sykdom.
Expertvask-kjeden sin medlemmer leverer hovedrengjøring til bedrifter
Expertvask-kjeden sin medlemmer leverer hovedrengjøring til bedrifter.
Smitterenhold, smittevask
Har dere behov for utvidet renhold eller smittevask?
Privat vaskehjelp, Hjemevask
Trenger du privat vaskehjelp eller hjemmerenhold?
Flyttevask - Expertvask
Boligen skal være rengjort når selgeren flytter ut. Men hvor godt rengjort?
Gulvbehandling, Gulvvask, Gulvvedlikehold, Expertvask
Gulv krever kontinuerlig vedlikehold hvis det skal bevare sin originale egenskaper.
Vindusvask - Expertvask-kjeden
Sørg for at det blir utført vinduspuss / vindusvask jevnlig!
Trappevask - Expertvask-kjeden
Trenger du trappevask på kontoret, borettslaget, eller sameiet?
Byggvask, Byggrenhold, Expertvask
Byggrenhold omfatter rutinemessig rengjøring i byggeperioden.
Fasadevask, Fasaderengjøring, Expertvask
Ved å holde fasaden ren viser du ditt bygg fra sin beste side.
Brakkevask, byggebrakker, Expertvask
Brakkevask av profesjonelle er viktig for ansatte, og vedlikeholdet av brakkene.
Vask og rydding av dødsbo. Expertvask-kjeden
Trenger du hjelp til vasking og rydding av et dødsbo?