Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • 20 apr 2021

  Gulvbehandling

  Gulvbehandling

  Expertvask-kjeden sine medlemmer leverer gulvbehandling eller gulvvedlikehold til bedrifter og offentlige bygg i hele Norge.

  Gulv krever kontinuerlig vedlikehold

  Vedlikehold av gulv er en viktig del av renholdet. Kostnadene kan bli mangedoblet om man utsetter dette arbeidet for lenge. Gulv krever kontinuerlig vedlikehold hvis det skal bevare sin originale egenskaper. Vedlikehold som skal vurderes er oppskuring, polishbehandling, metning, forsegling, glansing og frekvensbasert i henhold til hvilken overflate som skal rengjøres og vedlikeholde.

  Linoleum er et naturlig materiale og derfor biologisk nedbrytbart og tåler normalt stor belastning over tid og er nok derfor Linoleum er mye brukt. Linoleum er enkelt å rengjøre og er vanntett, men det er viktig at en benytter rengjøringsmidler og metoder slik gulvets overflate beholder sin originale egenskap så lenge som mulig.

  Vinylgulv er et syntetisk alternativ som også er populært. Det tåler også stor belastning og er vanntett. Det er normalt bygget opp med en hard hinne på toppen og en myk bunn som gjør at en oppfatter det behagelig å ferdes på. Ofte imiterer en tresorter med vinyl, derfor er det mye feilbehandling av dette materialet. Er en usikker så skaff til veie FDV rapporten på gulvet fra importøren.

  Fliser er svært slitesterke og kan gi ganske mange fine uttrykk på gulvet. Det er stor variasjon i vanngjennomtrengning og glans. Husk at selv om flisen tåler det aller meste, så gjør ikke fugene det. Bruker en feil kjemikalier vil en forringe også et slikt gulv raskt.

  Parkett er også ganske slitesterkt, men tåler absolutt ikke vann. Det er ofte krav til metning for å holde et godt utseende og vil fort bære preg av feil behandling. Viktig at renholder kjenner til hvordan de daglige rutinene skal fungere.

  Ønsker du at vi hjelper deg med å finne et renholdselskap i ditt distrikt?
  Send oss en melding