Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Fasadevask

Fasadevask

Fasadevask – Fasaderengjøring

Ved holde fasaden ren viser du ditt bygg fra sin beste side. Husfasaden blir påvirket av vær og vind og forurensning som veistøv og pollen. Alt dette bryter ned fasadens overflate. Etter lang erfaring med hva som kreves for å holde alle typer fasader rene anbefaler vi jevnlig fasadevask på din eiendom. Jevnlig fasadevask er den enkleste måten å unngå varige skader. I områdene i storbyer anbefales fasadevask minimum en gang i året.

Fasaden på huset er hele tiden utsatt for forurensning i en eller annen form. Sur nedbør, miljøforurensninger, pollen og sot til alger og mugg. Jo mer smuss og forurensning som sitter på fasaden desto lettere binder det til seg fukt. Ved konstant utsettelsen av forurensing og fuktighet gjør at både farge og underliggende materiale vil forvitre fortere.

Jevnlig fasadevask er den enkleste måten å unngå varige skader. Beliggende i de mest utsatte områdene i storbyer anbefales fasadevask minimum en gang i året.