Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • 22 apr 2021

  Fasadevask

  Fasadevask

  Fasadevask – Fasaderengjøring

  Ved å holde fasaden ren viser du ditt bygg fra sin beste side. Husfasaden blir påvirket av vær og vind og forurensning som veistøv og pollen. Alt dette bryter ned fasadens overflate. Etter lang erfaring med hva som kreves for å holde alle typer fasader rene anbefaler vi jevnlig fasadevask på din eiendom. Jevnlig fasadevask er den enkleste måten å unngå varige skader. I områdene i storbyer anbefales fasadevask minimum en gang i året.

  Fasaden på huset er hele tiden utsatt for forurensning i en eller annen form. Sur nedbør, miljøforurensninger, pollen og sot til alger og mugg. Jo mer smuss og forurensning som sitter på fasaden desto lettere binder det til seg fukt. Ved konstant utsettelsen av forurensing og fuktighet gjør at både farge og underliggende materiale vil forvitre fortere.

  Fasadevask betyr å få en overflate helt ren, en fullstendig fjerning av all forurensning som grønske, svartsopp og veistøv. Det blir omtrent som når du vasker bilen; først legges det på kjemi som virker før den spyles av. Slik går vi også frem når vi vasker fasaden. Fasadevask handler ikke om høyt trykk på vannet, eller hvor hardt man skrubber. Det handler om riktige kjemikalier og varmtvann. Det er viktig å benytte riktige produktene for å få beste mulig resultat, samtidig som man må unngå at overflaten blir mattere etter jobben er gjort.

  Jevnlig fasadevask er den enkleste måten å unngå varige skader. Beliggende i de mest utsatte områdene i storbyer anbefales fasadevask minimum en gang i året. Ta kontakt med Expertvask-kjeden sine partene ved fasadevask eller utvendige renholdstjenester av bygg for å få en uforpliktende befaring!

  Alt av renhold i Expertvask-kjeden