Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

STORD REINHALD AS

ADDRESS & CONTACT


Adresse

Ringvegen 44, 5412 Stord

GPS

59.7649373, 5.4612962

Telefon


OPENING HOURS

CLAIM LISTING


Is info on this listing outdated? Are you owner of this business? Register and claim it now.

Stord Reinhald AS utfører alle typar reinhaldstenester!

Stord Reinhald AS vart starta i september 2017. Me tilbyr reinhald til private heimar og til næringsverksemder. Me utfører alle typar reinhaldstenester, som til dømes byggvask, kombinert med fasade og vindaugsvask, samt klargjering av bygg og eigedom. Med bruk av moderne maskiner og utstyr gjer me reinhaldstenester på ein profesjonell og effektiv måte, der me skreddarsyr løysingar etter kunden sitt behov. Stord Reinhald har dyktige medarbeidarar som brenn for god kundeservice. Me har høg arbeidsmoral og yrkesstoltheit som reinhaldarar. Me står saman for å inkludere kvarandre i eit godt arbeidsmiljø der me jobbar mot bærekraftigheit og nytting av miljøvenlege produkt.

Stord Reinhald har fleire faste privatkundar, samt firmakundar. Om det er ynskjeleg så kan me skaffe skriftlige referansar frå desse.

Privat kunde
Me tek både enkelt oppdrag og faste oppdrag. Våre ansatte er fordelt på ulike kundar. Me gjev tilbod basert på synfaring og enighet med oppdragsgiver.

Bedriftskunde
Me tek både enkelt oppdrag og faste oppdrag, alt frå utvask, innvask til vask av kontorlokale på fast basis. Me gjev tilbod basert på synfaring og enighet med oppdragsgiver.

Vindusvask
Me tek både enkelt oppdrag og faste oppdrag. Me gjev tilbod basert på synfaring og enighet med oppdragsgiver.

Ionic reintvanns-system
Me kan reingjer vindusflater, sprosser, karmer og fasade i samme prosess.
Prøv vårt vindusabonnement, reingjering av vindu kvar 3 månad
Reint varmt vatn opp til 20 meter

Har du et oppdrag du ønsker pris på?
Ta kontakt så kommer vi på gratis befaring.

Vi har en rekke sertifiseringer og godkjenninger i bedriften


Vi jobber for et grønnere miljø og bruker ulike miljømerkinger:

FEATURES & SERVICES

LOCATION ON MAP

CONTACT OWNER

NEW SEARCH