Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • 7 av 10 bedrifter ønsker mer rengjøring i fremtiden!

  7 av 10 bedrifter ønsker mer rengjøring i fremtiden!

  7 av 10 ønsker mer rengjøring

  Det mest ønskelige tiltaket for å få steder utenfor hjemmet til å føles mer smittesikre, er at flere ting som berøres ofte blir tørket og desinfisert.

  Det er hovedsakelig offentlig transport, kjøpesentre og dagligvarebutikker som publikum oppfatter som smittebestandig. Syv av ti ønsker å se mer rengjøring og desinfisering på steder utenfor hjemmet i fremtiden. Bare 12 prosent opplever dagligvarebutikker som svært smittsomme. To av tre svarer at økt tørking og desinfisering av ting som ofte berøres, for eksempel håndtak, ville gjøre steder utenfor hjemmet mer smittesikkert. Dette viser en undersøkelse utført av Axiom Insight på vegne av Almega Serviceföretagen.

  – Mange er bekymret for smitte på steder utenfor hjemmet. Det er viktig å forbedre rengjøringen på steder du ikke kan velge bort, for eksempel dagligvarebutikker og offentlig transport. Spesielt på ting mange tar på seg, sier Pernilla Enebrink, næringspolitisk ekspert i Almega Serviceföretagen.
  I den andre delen av undersøkelsen, der Almega Serviceföretagens medlemsbedrifter deltar, kommer det blant annet frem at fire av ti mener at deres kunder ikke har noen eller liten kunnskap om å redusere spredningen av covid-19 gjennom rengjøring og sanitær. Det viktigste tiltaket for å redusere risikoen for smittespredning anses å være at steder der du berører ofte blir tørket av og desinfisert, at du rengjør oftere og at offentlige områder blir desinfisert.

  I undersøkelsen blant allmennheten ble 2000 respondenter spurt om deres syn på smittespredning og rengjøring i perioden 14.-19. Januar 2021. 315 bedrifter deltar i undersøkelsen blant medlemsbedrifter, som tilsvarer en svarprosent på 27 prosent. Undersøkelsen ble utført av Almega Serviceföretagen mellom 26. januar og 1. februar 2021.

  Kilde: Rent och Facility Nordic.
  https://www.cleannet.se/article/view/780483/sju_av_tio_vill_ha_mer_stadning

  Trenger du hjelp til renhold?