Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • Renholdere møter mere respekt for det de gjør, det har skjedd noe med vårt omdømme.

  Renholdere møter mere respekt for det de gjør, det har skjedd noe med vårt omdømme.

  Flere og flere renholdere merker at jobben de gjør, blir satt mer pris på etter at koronapandemien traff oss med full styrke. Spørsmålene om vi bør ta oss en “ordentlig utdannelse” kommer ikke så ofte, men vi hører den fortsatt. Det har skjedd noen med omdømmet til rengjøringsbransjen etter pandemien, den omtales mere med respekt.

  Rengjøringsbransjen følger litt i kjølevannet av den respekten som sykepleiere nå får, som står midt oppe i pandemien, og hvor viktig det er at vi er på jobb hver dag. Ja, vi visst at renholdere har en samfunnskritisk jobb, uten renhold stopper Norge. Hvis vi tar en paralell til sykepleiere, så måtte sykehusene ha stengt om renholdere hadde sluttet å vaske senger og rom på sykehuset.
  Så man kan kanskje se det slik at begge disse yrkesgruppene må stå i jobben sin for å holde sykehusene og samfunnet i gang.

  En renholder vi har snakket med sier; “Jeg merker at andre yrkesgrupper setter mer pris på oss nå. Det er forskjell på hvordan de snakker til meg, og de har faktisk lært seg navnet mitt, forteller hun”

  Det er også hyggelig å registerer at renholderne har fått mer oppmerksomhet. Under koronapandemien har jobben vi gjør blitt klappet for, og den innsatsen vi gjør hver dag har blitt hyllet. Når koronapandemien gir seg så får vi håpe at samfunnet, og andre yrkesgruppen, ikke glemmer hvor viktig vi er for samfunnet vårt selv om det er et lav lønnet yrke.

  Til alle renholdere der ute, fortsett å gjør oss stolte, uten renhold stopper Norge.

  Trenger du profesjonelle renholdere?