Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • Koronavirus: Arbeidstilsynet innfører nye tiltak i arbeidslivet ved Samordning av HMS-arbeid.

  Koronavirus: Arbeidstilsynet innfører nye tiltak i arbeidslivet ved Samordning av HMS-arbeid.

  Når flere virksomheter utfører arbeid samtidig på samme arbeidsplass skal det være en hovedbedrift som samordner arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen.

  Hovedbedrift, samordning og smittevern

  I tilsyn med smittevern vil Arbeidstilsynet kontrollere om hovedbedriften samordner rutiner og tiltak for å forebygge smitte og smittespredning av korona.

  Arbeidstilsynet kan kontrollere om hovedbedriften samordner smittevernsrutiner eller smittevernstiltak som gjelder for fellesareal. Dette kan være felles personalrom eller brakkerigger, areal hvor flere virksomheter arbeider samtidig eller i tilgrensende områder, gangarealer, felles transport eller andre felles steder hvor det kan være nær kontakt mellom arbeidstakere og det kan være fare for smitte.

  Hovedbedriften skal samordne rutiner og tiltak som sikrer at generelle smitteverntiltak kan overholdes. Dette kan være rutiner og tiltak for renhold av lokalene, håndvask, desinfeksjon, bruk av hansker og munnbind m.m. I rutinene må det være stilt krav om og lagt til rette for at det kan holdes avstand for å begrense nærkontakt. Hovedbedriften kan også samordne felles rutiner ved mistanke om smitte eller ved symptomer hos arbeidstakere på arbeidsstedet.

  Den enkelte arbeidsgiver har ansvaret for å risikovurdere og gjennomføre tiltak hvis ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare. Den enkelte arbeidsgiver skal gjennom samordningen dele relevant informasjon med alle arbeidsgiverne på arbeidsplassen. Hovedbedriften skal legge til rette for at slik informasjon deles gjennom samordningen.

  Les mer om samordningen her:
  https://www.arbeidstilsynet.no/hms/samordning/
  Kilde: arbeidstilsynet.no

  Dette tiltaket kan forbygge smittespredning.