Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • Arbeidsgiver skal risikovurdere faren for smitte.

  Arbeidsgiver skal risikovurdere faren for smitte.

  Arbeidstakere i risikogrupper
  Som arbeidsgiver har du et viktig ansvar for å beskytte ansatte som kan være spesielt sårbare hvis de skulle bli eksponert for smitte. FHI har definert hvem som er i risikoutsatte grupper. Dette kan for eksempel være gravide, kronisk syke eller eldre.

  Arbeidsgiver skal risikovurdere faren for smitte
  Som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare.

  Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon. Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer.

  Eksempler på risikofaktorer i forbindelse med koronaviruset:

  • Arbeidstakere i risikogrupper (se oversikt hos Folkehelseinstituttet)
  • Nærkontakt med kolleger eller kunder/publikum
  • Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler
  • Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, f.eks. hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller
  • Manglende opplæring for de ansatte
  • Reisevirksomhet

  Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.

  Les mer om smitterenhold

  Kilde Arbeidstilsynet