Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • FHI – Generelle anbefalinger for rengjøring av felles lokaler.

  FHI – Generelle anbefalinger for rengjøring av felles lokaler.

  Folkehelseinstituttet (FHI) gir råd om rengjøring og desinfeksjon:
  Virusets evne til å overleve på flater og tekstiler

  • Lokale renholdsrutiner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov og om det er behov for å gjøre tilpasninger.
  • Det anbefales daglig rengjøring av lokaler hvor det er mange som ferdes. Ordinære rengjøringsmidler og -metoder kan benyttes.
  • Felles berøringspunkter som dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, betalingsterminaler, trappegelendre, armlener og andre gjenstander eller kontaktflater som berøres ofte, bør rengjøres hyppig, avhengig av antall personer og kontakthyppighet.
  • Benytt vanlige rengjøringsmidler i henhold til gjeldende rutiner.
  • Benytt engangskluter i størst mulig utstrekning. Flergangskluter rengjøres i henhold til standard prosedyrer.
  • Vær ekstra oppmerksom på hygiene rundt kjøkken/spiserom. Håndhygiene bør utføres før bruk av kjøkken/spiserom.
  • Følg ordinære rutiner for avfallshåndtering.
  • Det er ikke behov for hygienekontroll med for eksempel ATP-målinger i virksomheter som normalt ikke utfører dette.
  • Personer som utvikler symptomer på covid-19 bør reise hjem snarest mulig. Området personen har vært i fysisk kontakt med over tid rengjøres på vanlig måte før det tas i bruk av andre (eksempelvis arbeidspult). Hotellrom, behandlingsrom og lignende rengjøres som normalt før neste gjest/kunde.

  Desinfeksjon

  • Det er ikke grunnlag for å utføre rutinemessig desinfeksjon av flater som følge av covid-19, heller ikke kontaktpunkter. Desinfeksjonsmidler kan imidlertid benyttes som alternativ til vask ved ekstra rengjøring av kontaktpunkter.
  • Desinfeksjonsmidler vil ha redusert effekt på flater og kontaktpunkter med biologisk materiale (blod, kroppsvæsker, sekreter) og på overflater som er synlig skitne. Søl med biologisk materiale må derfor fjernes med tørkepapir eller klut før desinfeksjonsmiddel påføres.

  Desinfeksjonsmidler som har effekt ved covid-19, til bruk utenfor helsetjenesten:

  • Alkohol 70 prosent til teknisk desinfeksjon. Benyttes ufortynnet. Påføres området med en ren klut eller et tørkepapir, tilstrekkelig fuktig til at flaten er synlig fuktig. La området lufttørke noen minutter. Flaten trenger ikke rengjøres i etterkant. Vær oppmerksom på at produkter ment til hånddesinfeksjon er ikke egnet til desinfeksjon av overflater.
  • Klorin (natriumhypokloritt). Blandingsforhold og virketid fra leverandør må følges nøye. Ta hensyn til om overflaten tåler klor. Utblandet Klorin påføres flaten slik at den er synlig fuktig. Følg angitt virketid før flaten rengjøres på vanlig måte.
  • For bruk av rengjøringsmidler i sprayform se artikkel hos Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

  I tabellen nedenfor gis det noen forslag til hvor ofte ulike elementer bør rengjøres. Rådene er gitt på bakgrunn av nåværende epidemiologiske situasjon og kan bli endret. Det må gjøres lokale vurderinger ut fra lokaler, antall personer som er til stede, brukergruppe, kontakthyppighet og de lokale, epidemiologiske forholdene.

  Anbefalingen må sees i sammenheng med de generelle anbefalingene for rengjøring beskrevet ovenfor, samt gjeldende anbefalinger for håndhygiene.

  Element Bruk Forslag til rengjøring Alternativ
  Gulv Lokale med hyppig bruk av mange ulike personer. Daglig rengjøring samt ved behov.
  Få personer, begrenset bruk. Rengjøring ved behov.
  Inventar Kortvarig bruk med moderat berøring, eksempelvis møtebord. Rengjøres en gang per dag. Stå ubrukt i 24 timer etter bruk.
  Langvarig bruk med mye berøring (f. eks. skrivebord). Rengjøres etter hver bruker. Stå ubrukt i 24 timer etter bruk.
  Fellesdusjer

   

  Fellesdusjer som benyttes av mange. Rengjøres som et minimum daglig. Jevnlig tilsyn for å vurdere behov for ekstra renhold.
  Fellesdusjer som er sjelden i bruk (et fåtall personer per dag). Vanlig praksis.
  Utstyr som benyttes av flere Utstyr som benyttes i gruppetimer og som berøres av hendene over lenger tid (f.eks. manualer). Håndhygiene før og etter timen. Utstyret rengjøres etter timen.
  Utstyr som berøres av hendene over tid (f.eks. manualer, treningsapparater på treningssenter). Håndhygiene før og etter timen. Utstyr berørt av hendene over tid rengjøres etter vanlige rutiner etter hver bruker.
  Utstyr som berøres av hendene av flere personer under aktiviteten (f.eks. basketball). Håndhygiene før og etter timen.
  Utstyr som benyttes av flere, men som i mindre grad berøres med hendene (f.eks. fotballer, kjegler). Vanlig praksis.

   

  Uteleker Lekeapparater. Vanlig praksis.
  Tekstiler Tekstiler som benyttes tett på pasientens kropp (f.eks. håndklær, kluter, sengetøy). Rengjøres etter hver bruker.
  Utstyr som benyttes tett opp mot ansiktet (f.eks. tørrdrakter, overlevelsesdrakter). Rengjøres etter hver bruker.

   

  Stå ubrukt i 24 timer etter bruk.
  Tekstiler som normalt benyttes til flere og som ikke er tett mot ansiktet  (f.eks. redningsvester). Vanlig praksis.
  Kilde:
  https://www.fhi.no