Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • Hvordan blir hverdagen på kontoret etter korona?

  Hvordan blir hverdagen på kontoret etter korona?

  NHO og LO har utarbeidet en veileder i samarbeidet med Arbeidstilsynet om råd når samfunnet gjenåpner for en normal hverdag på kontoret med kollegaer. Veilederen er rettet mot virksomheter som har ansatte både på kontorarbeidsplassen og på hjemmekontor. Her finner du smitteverntiltak virksomheten må foreta i forkant av en eventuell gjenåpning, og kontinuerlig så lenge koronapandemien varer. Veilederen gir også råd om individuelle forebyggende tiltak.

  Rengjøring i lokaler:
  Intensiver renholdet i lokalene og lag en plan for hyppighet av renhold og god ventilasjon.
  Innfør ekstra renhold av skrivebord, benker, stoler (armlene), dører og håndtak. Andre hyppig berørte mulige smittepunkter er:

  • kaffemaskiner
  • mobiltelefonen og nettbrett
  • heisknapper, dørkontakter, adgangskontroll

  Vask med såpe og vann er klart mest effektivt, men Antibac og servietter samt søppelbøtte bør også plasseres på hyppig besøkte steder, som ved inngang og ved kaffemaskin.

  Ventilasjon:
  Temperatur og luftkvalitet har betydning for smittespredning. Det er derfor anbefalt at man går i dialog med huseier for å sikre at ventilasjonsanlegg fungerer tilfredsstillende. Følgende punkter kan være nyttig å vurdere:

  Praktiske råd:

  • Ordinært vedlikehold av ventilasjonsanlegget gjennomføres som planlagt.
  • Be om at ventilasjonsanlegget holdes i gang største delen av døgnet (alltid på når det er medarbeidere i bygget) når dere skal tilbake til kontorene. Etter kort tid kan anlegget settes over på normal drift.

  Varelevering:
  Hvis det skal leveres varer til kontoret, bør overleveringen skje utenfor lokalene, og det er viktig å overholde gode renholdsrutiner

  Distansering / Skjerming:
  Reduser så langt det er mulig kontakten mellom arbeidstakere. Planlegg for å holde minst én, helst to meters avstand gjennom hele arbeidsdagen.

  • Er det åpent kontorlandskap, må det være minst èn, helst to meters avstand hele tiden, og i tillegg må det gjøres en helhetlig vurdering av fysiske skiller og hvor mange ansatte det skal være i landskapet til enhver tid. I praksis anbefales det ordninger som gjør at færre er til stede til enhver tid.
  • Vurder installasjon av enkle fysiske skiller.
  • Unngå å dele arbeidsplass og unngå “free seating”. Sørg for at alle har fast plass, egen pc med tastatur, datamus mv. Dersom man må dele kontor, bør mulige kontaktflater rengjøres ved ankomst og når man forlater kontoret.
  • Vurder å merke plasser som ikke skal brukes.

  For hvert cellekontor:

  • Hvis mulig, åpne vinduer og luft regelmessig.
  • Lukk døren for å minske smitterisiko.
  • Hvis fysiske møter er helt nødvendig, legg til rette for å opprettholde god avstand: Store rom, kort tid og færrest mulig deltakere. Registrer oversikt over hvem som er på møtet, i tilfelle behov for smittesporing.

  Kantine/felles kjøkken:

  • Intensiver renholdet
  • Unngå buffet
  • Fordel tilgangen til kantine på avdelinger/et visst antall ansatte
  • Vurder matpakke
  • Vurder papp/plast alternativ
  • Sørg for tilstrekkelig (minst én, helst to meter) avstand mellom sitteplassene i kantinen

  Les hele veilederen her