Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • 30 nov 2021

  Det er bare Arbeidstilsynet som utsteder HMS-kort, unngå dyre HMS-kort.

  Det er bare Arbeidstilsynet som utsteder HMS-kort, unngå dyre HMS-kort.

  Mange aktører tjener gode penger på å selge HMS-kort til norske virksomheter. Arbeidstilsynet oppfordrer virksomheter til å bestille HMS-kort direkte i den oppdaterte og enkle bestillingsløsningen vår. Da blir kortene langt billigere enn om en benytter eksterne tilbydere.

  Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester, eller som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, skal sørge for at ansatte har HMS-kort. Kravet gjelder for både norske og utenlandske arbeidstakere og for enkeltpersonforetak.

  Det er bare Arbeidstilsynet som utsteder HMS-kort, og den offisielle sida for å bestille korta er www.hmskort.no.

  Mangedobbel pris om du ikke selv bestiller direkte fra Arbeidstilsynet.

  Mange virksomheter innen bygg og anlegg og renhold blir kontaktet av aktører som vil selge HMS-kort. Felles for tilbudene er at HMS-kore koster mange ganger så mye som om virksomheten selv bestiller dette direkte fra Arbeidstilsynet.

  Dermed kan et kort som koste ca hundre kroner hos Arbeidstilsynet, koste mellom 600 og 1000 kroner hos andre tilbydere. Mange tilbydere av denne tjenesten tar seg altså svært godt betalt for å bestille HMS-kort på veiene av virksomheter.

  BESTILL ENKELT Selv: Arbeidstilsynet oppfordrer derfor alle virksomheter å bestille dette direkte fra www.hmskort.no, som er den offisielle nettsiden for HMS-kort. 

  HMS-kortsvindel fra useriøse aktører

  Det finst også useriøse aktører som slett ikke har som mål å hjelpe virksomheter. Arbeidstilsynet blir jevnlig kontaktet av fortvilte virksomheter som har bestilt og betalt for HMS-kort uten å ha fått de, sier seksjonsleder Ørnulf Halmrast ved seksjon for godkjenninger og meldinger i Arbeidstilsynet.

  – Ansatte kan ikke settes i arbeid uten HMS-kort eller dokumentasjon på at arbeidsgiver har bestilt HMS-kort. Om kortet som er bestilt, ikke kommer, kan virksomheter komme i en vanskelig situasjon, med hensyn til både drift og økonomi, seier Halmrast.

  Kilde: https://arbeidstilsynet.no/nyheter/unnga-dyre-hms-kort/