Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • 06 apr 2021

  Arbeidstilsynet og arbeidsmiljøloven krever bruk av arbeidstøy for renholdere.

  Arbeidstilsynet og arbeidsmiljøloven krever bruk av arbeidstøy for renholdere.

  Selv om ikke alle arbeidstakere har rett på arbeidsklær, krever arbeidstilsynet og arbeidsmiljøloven bruk av arbeidstøy for enkelte bransjer og yrker. Krav om arbeidsklær gjelder for blant annet renholdsbransjen.

  Kravet som stilles til blant annet renholdsbransjen er at arbeidsgiver skal tilpasse nødvendig arbeidstøy og skotøy til arbeidsplassen og arbeidet den enkelte ansatte skal utføre.

  Det er svært viktig med skikkelig vask av arbeidsklær i risikoutsatte jobber.

  Jobber man i yrker som betegnes som risikoutsatte, vil det også være utrolig viktig med riktig rengjøring og vasking av arbeidstøyet som brukes. Dette gjelder spesielt arbeidsklær som kan ha vært utsatt for forurensning av helsefarlige materialer.

  Vaskes ikke tøyet godt nok, kan det føre til smitte eller sykdomsspredning. Klærne bør oppbevares i egne garderober, og separeres fra arbeidstakerens private klær. I visse tilfeller vil man også ha behov for at klærne desinfiseres før bruk. Slikt tøy skal aldri vaskes hjemme hos arbeidstakeren, eller sammen med andre typer arbeidsklær. Du kan lese mer om krav til arbeidsklær hos arbeidstilsynet.

  Det er prekært at man følger reglene for vask av arbeidsklær, spesielt hvis klærne har vært utsatt for helsefarlig materiale. Denne type vask av klær er et eget fagfelt, og man bør derfor benytte fagfolk med lang erfaring og god kompetanse på slikt arbeid.

  Kilde: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/arbeidsklaer/