Prosjektnavn: Nærskildgate
Prosjektleder: Rune Henriksen

Prosjektbeskrivelse:
Oppdraget ligger i Nærskildgate i Holmestrand
Omfang: 32 leiligheter på ca 4100 m².
Byggvask periode: juli/aug/sept 2021
Avsluttes drift: November 2021
Kontraktinngåelse: senest juni 2021

Ved mer informasjon vedrørende prosjektet, kontakt meg på:
Rune.Henriksen@bundebygg.no


Les BundeBygg  sine krav til leverandør.
Vi oppfordrer deg  til å oppgi ref. om du har.
Lykke til.

Kvalitet:
Prosjektene har generelt ingen konkrete krav (RIF-norm etc),

Formelle krav:

 • Renholdsbedriften skal være offentlig godkjent
 • Renholdsbedriften skal ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til Arbeidsmiljøloven og allmengjort tariffavtale
 • Renholdsbedriften skal stå på Arbeidstilsynets liste over godkjente renholdsfirmaer
 • De ansatte skal ha HMS kort for renholdsbedrifter
 • De ansatte skal ha skriftlige arbeidsavtaler
 • Lønn skal betales over lønnskonto i bank
 • Ansatte skal få lønnslipp i forbindelse med minst månedlig utbetaling av lønn
 • Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.
 • Arbeidsgiver skal dokumentere at nødvendig utstyrsspesifikk opplæring på arbeidsutstyr er gitt
 • Arbeidsgiver skal på oppfordring og under gjennomføring av påseplikten kunne fremlegge, ansatte kontrakter, bostedsadresse, timelister, lønnslipper, dokumentasjon på lønnstrekk og dokumentasjon på innbetalt skattetrekk
 • Renholdsbedriften skal ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte
 • Bedriften skal ha et HMS system i henhold til internkontrollforskriftens krav.
 • Renholdsbedriften skal kunne fremlegge en egenerklæring som erklærer at virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften), og at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

Oppgjørsform:
Månedlig fakturering, med BundeBygg sine standard betalingsbetingelser. 45 dager betalingsfrist.
Prisen skal minimum dekke administrasjon, arbeidstid, arbeidsutstyr, forbruksutstyr, vaskemidler, reisetid, parkering, reiseutgifter og arbeidstøy/verneutstyr.