Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • 11 mai 2021

  BundeBygg – Kirkeveien 185

  Prosjektnavn: Kirkeveien 185, Asker
  Prosjektleder: Jarle Magnushommen
  Innkjøpssjef: Jørn Henning Gerhardsen

  Prosjektbeskrivelse:
  Oppdraget ligger i Kirkeveien 185, Asker
  Omfang: 22 leiligheter på 4 etasjer – ca 2000 m²
  Byggvask periode: Mars – Mai 2022
  Avsluttes drift: Mai 2022
  Kontraktinngåelse: Senest jan/feb 2022

  Ved mer informasjon vedrørende prosjektet, kontakt oss på:
  post@expertvask.no

  Selskaper som er kvalifiserte og ønsker å gi tilbud på oppdraget:

  Firmanavn:Kontaktperson:Epost:Tlf:Har referanse:
  Selskap 1Olapost@selskap1.no123 45 678JA
  Selskap 2Karipost@selskap2.no123 45 678JA
  Selskap 3Steinarpost@selskap3.no123 45 678JA
  Selskap 4Nilspost@selskap4.no123 45 678JA

  Kvalitet:
  Prosjektene har generelt ingen konkrete krav (RIF-norm etc), men dette må avklares i hvert tilfelle.

  Formelle krav:

  • Renholdsbedriften skal være offentlig godkjent
  • Renholdsbedriften skal ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til Arbeidsmiljøloven og allmengjort tariffavtale
  • Renholdsbedriften skal stå på Arbeidstilsynets liste over godkjente renholdsfirmaer
  • De ansatte skal ha HMS kort for renholdsbedrifter
  • De ansatte skal ha skriftlige arbeidsavtaler
  • Lønn skal betales over lønnskonto i bank
  • Ansatte skal få lønnslipp i forbindelse med minst månedlig utbetaling av lønn
  • Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.
  • Arbeidsgiver skal dokumentere at nødvendig utstyrsspesifikk opplæring på arbeidsutstyr er gitt
  • Arbeidsgiver skal på oppfordring og under gjennomføring av påseplikten kunne fremlegge, ansatte kontrakter, bostedsadresse, timelister, lønnslipper, dokumentasjon på lønnstrekk og dokumentasjon på innbetalt skattetrekk
  • Renholdsbedriften skal ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte
  • Bedriften skal ha et HMS system i henhold til internkontrollforskriftens krav.
  • Renholdsbedriften skal kunne fremlegge en egenerklæring som erklærer at virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften), og at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

  Oppgjørsform:
  Månedlig fakturering, med BundeBygg sine standard betalingsbetingelser. 45 dager betalingsfrist.
  Prisen skal minimum dekke administrasjon, arbeidstid, arbeidsutstyr, forbruksutstyr, vaskemidler, reisetid, parkering, reiseutgifter og arbeidstøy/verneutstyr.