Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • 10 mai 2021

  BundeBygg – Nærskildgate

  Prosjektnavn: Nærskildgate
  Prosjektleder: Rune Henriksen
  Innkjøpssjef: Jørn Henning Gerhardsen

  Prosjektbeskrivelse:
  Oppdraget ligger i Nærskildgate i Holmestrand
  Omfang: 32 leiligheter på ca 4100 m².
  Byggvask periode: juli/aug/sept 2021
  Avsluttes drift: November 2021
  Kontraktinngåelse: senest juni 2021

  Ved mer informasjon vedrørende prosjektet, kontakt oss på:
  post@expertvask.no

  Selskaper som er kvalifiserte og ønsker å gi tilbud på oppdraget:

  Firmanavn:Kontaktperson:Epost:Tlf.nr:Har referanse:
  Mconsult Renhold asMarianne Refsnesmarianne@mconsult.no478 65 343JA
  Ark Service asNazire Kocakulaknaz@arkservice.no971 21 053JA
  EC Renhold asErgun Calli post@ecrenhold.no952 04 946JA
  Din Renholdspartner asMette Kristiansenmette@byggrent.no926 66 326JA
  Fram Renholdere asEgle Astrauskeegle@fram-ent.no939 59 045JA
  Riktig Renhold asMantas Kasperaviciusmantas@riktigrenhold.no967 317 76JA

  Kvalitet:
  Prosjektene har generelt ingen konkrete krav (RIF-norm etc), men dette må avklares i hvert tilfelle.

  Formelle krav:

  • Renholdsbedriften skal være offentlig godkjent
  • Renholdsbedriften skal ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til Arbeidsmiljøloven og allmengjort tariffavtale
  • Renholdsbedriften skal stå på Arbeidstilsynets liste over godkjente renholdsfirmaer
  • De ansatte skal ha HMS kort for renholdsbedrifter
  • De ansatte skal ha skriftlige arbeidsavtaler
  • Lønn skal betales over lønnskonto i bank
  • Ansatte skal få lønnslipp i forbindelse med minst månedlig utbetaling av lønn
  • Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.
  • Arbeidsgiver skal dokumentere at nødvendig utstyrsspesifikk opplæring på arbeidsutstyr er gitt
  • Arbeidsgiver skal på oppfordring og under gjennomføring av påseplikten kunne fremlegge, ansatte kontrakter, bostedsadresse, timelister, lønnslipper, dokumentasjon på lønnstrekk og dokumentasjon på innbetalt skattetrekk
  • Renholdsbedriften skal ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte
  • Bedriften skal ha et HMS system i henhold til internkontrollforskriftens krav.
  • Renholdsbedriften skal kunne fremlegge en egenerklæring som erklærer at virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften), og at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

  Oppgjørsform:
  Månedlig fakturering, med BundeBygg sine standard betalingsbetingelser. 45 dager betalingsfrist.
  Prisen skal minimum dekke administrasjon, arbeidstid, arbeidsutstyr, forbruksutstyr, vaskemidler, reisetid, parkering, reiseutgifter og arbeidstøy/verneutstyr.