Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • 09 apr 2021

  Evaluering av terskelverdi for hvilke offentlige anskaffelser som må på anbud.

  I 2017 ble grensen for hvilke offentlige anskaffelser som må ut på offentlig anbud hevet fra 500 000 kroner til 1,1 millioner, og senere økt til 1,3 millioner kroner. Nå skal endringen evalueres.

  Den nasjonale terskelverdien i anskaffelsesforskriften ble hevet fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner ved ikrafttredenes av det nye anskaffelsesregelverket 1. januar 2017. Terskelverdien er senere hevet videre til 1,3 millioner kroner. Hevingen av terskelverdi innebærer at innkjøp under 1,3 millioner kroner ikke må kunngjøres og følge detaljerte prosedyreregler. Evaluering av hevingen av terskelverdi er et av tiltakene fra stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser fra 2019.

  Hevingen var et viktig tiltak for å forenkle prosessene for de mindre anskaffelsene, og dermed sikre mer effektiv bruk av offentlige midler og redusere samfunnets kostnader, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

  Utredningen skal kartlegge om hevingen av terskelverdien har medført at flere store leverandører har fått kontrakter, fremfor små- og mellomstore leverandører, samt se på utviklingen i bruken av frivillige kunngjøringer. Det skal også vurderes om terskelverdien bør beholdes som den er, senkes eller heves. Behovet for en forenklet kunngjøringsplikt for anskaffelser skal også inngå i evalueringen.

  Det nye anskaffelsesregelverket har fått virke i drøyt fire år. Dette er et godt tidspunkt for å evaluere om hevingen av nasjonal terskelverdi har fungert etter intensjonene, sier næringsministeren.

  Kilde:
  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/evaluering-av-terskelverdi-for-hvilke-offentlige-anskaffelser-som-ma-pa-anbud/id2841715/