Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • 21 jan 2021

  Personvernerklæring

  Behandling av personopplysninger etter EUs personvernforordning (GDPR)

  Denne personvernerklæringen gjelder Expertvask nettsider og mobile plattformer, herunder Expertvask sine nettsteder org. 926 159 771
  Daglig leder i Expertvask er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på alle plattformer.

  Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra gruppens nettsystemer (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Det er inngått egen avtale om databehandling med våre tekniske leverandører (programvare og skytjenester). Ta kontakt med vårt hovedkontor dersom du ønsker ytterligere informasjon.

  Hvorfor samler våre selskaper inn personopplysninger?
  Innsamling av data gjøres ved registrering av kundeforhold med følgende formål:
  – For å kunne gi tilgang til nettløsninger / nettbutikk og mobile plattformer
  – For å kunne sende relevant informasjon knyttet til våre leveranser
  – For å kunne ta kontakt og tilby produkter og tjenester

  Profiler opprettes i våre nettløsninger basert på den informasjonen du frivillig gir oss. Informasjonen benyttes til å sikre din handlekonto i våre selskaper, og tilby deg relevante produkter og tjenester. Profiler knyttet til opprettelse av konto/kundeforhold kreditt sjekkes via Expertvask til enhver tids gjeldende leverandør av kredittopplysninger. Ut over dette hentes det ikke inn personopplysninger fra tredjepart.

  Hvordan samler våre selskaper inn personopplysninger?
  Opplysninger samles inn ved registrering på expertvask.no sine nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysninger, vil din tilgang til våre systemer, produkter og tjenester kunne bli begrenset. Eksempler på slik registrering er:

  – Kunderegistrering i vår nettbutikk
  – Kontaktskjema for å motta opplysninger om produkter og tjenester
  – Bestilling av produkter eller service
  – Påmelding til kurs, fagdager og arrangementer
  – Påmelding til å motta nyhetsbrev eller informasjon om kampanjer

  Hvilken informasjon samles normalt inn?
  Ved registering i våre selskaper samles normalt følgende opplysninger: Firmanavn, kontaktperson(er), firmaadresse(er), telefonnummer og e-postadresse. Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse. Ved bruk av cookies varsles dette på siden med godkjenning av brukeren selv. Du finner informasjon om våre cookies her

  Våre selskaper samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, private adresser eller opplysninger om personlige betalingskort.

  Hvordan lagres informasjonen?
  Innsamlet data ved registering på våre nettsider lagres i vår løsning. Kontaktskjema blir ikke lagret, og slettes fortløpende.

  Nyhetsbrev
  Expertvask sender ut nyhetsbrev via sms og e-post, normalt ca 1 gang pr måned til registrerte kunder. For at vi skal kunne sende sms og e-post må du registrere et mobilnr. og e-postadresse. Expertvask er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet/kampanjer.

  Hvordan slettes opplysningene?
  Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter eller post@expertvask.no

  Utlevering av informasjon til tredjepart.
  Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjepart, men Expertvask kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av sine nettløsninger. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Expertvask, og er regulert gjennom egne avtaler.

  Dine rettigheter og mulighet for innsyn.
  Som kunde og bruker av våre tjenester har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg, og hvordan disse behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at Expertvask ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

  Ved spørsmål eller uklarheter, ta kontakt.
  Telefon: + 47 41676060
  Epostadresse: post@expertvask.no