Profilklær rengjøring, Expertvask profil, Expertvask identitet
Se proff ut på jobb, bruk profilklær ved rengjøring av kontorer.

Bli mer synlig ved å benytte profilklær med egen logo, slik at selskapet får en profil og identitet. Om ditt firma er proff på det dere gjør, så vil dine ansatte bære firmaets profilklær med stolthet, og dine kunder vil føle at de har engasjert et seriøst rengjøringsselskap.

Expertvask har fremforhandlet en egen avtale med et profileringsselskap som leverer profilklær til rengjøringsbransjen. De vanligste klærne som brukes i rengjøringsbransjen kan leveres til fordelaktige priser til alle rengjøringsselskaper som er tilsluttet Expertvask-kjeden.

Profilklær som bestilles gjennom ditt medlemskap gir deg muligheten til å velge om dere vil ha Expertvask logoen på klærne i tillegg til din egen logo, eller navnetrekk. Det er lett å se proff ut når alle ansatte benytter profilklær.

Profilering kan gi deg flere oppdrag!

Hva er profilklær?

Profilklær er kort og godt klær hvor logoen eller navnet på bedriften din er synlig, slik at andre kan se hvilket selskap du kommer fra. Mange selskaper bruker mye penger på reklame for å bli synlig for nye kunder. I dag går kanskje det meste av pengene man bruker på å bli synlig lagt til å være synlig i digitale medier. Arbeidsklærne man bruker på jobb er kanskje blitt undervurdert som markedsføring. Tenk hvor mange som ser renholdere i aksjon, en renholder med selskapet navn eller logo kan faktisk være en mulighet til å få en forespørsel om nye oppdrag. 

Hvorfor skal man bruke profilklær

Hvis du ønsker at ditt selskap skal fremstå som profesjonelle renholdere, så oppnår man dette veldig enkelt ved at alle i selskapet bruker like klær når man er hos kunden på oppdrag. Har selskapet en synlig logo eller navnet til selskapet på klærne, så vil de som ser dine renholdere i aksjon føle seg trygge på at dette er et selskap som har den nødvendige kompetansen til å utfør jobben.

Hvorfor er profilering så viktig?

Profilering går ut på å skape og opprettholde en identitet og omdømme av et selskap, produkt eller organisasjon. Dette gjøres for å skille seg ut i markedet, tiltrekke seg og holde på lojale kunder.

Har man en unik identitet, bidrar en bedriftsprofil også til samhold internt i bedriften. Med felles profilering skaper man tilhørighet blant ansatte, i tillegg til at det er lettere å skape relasjoner til kunder og andre forbindelser.

Expertvask kan hjelpe deg som er nyetablert, eller deg som er ute etter å finne din identitet. Om du ikke har ressurser til å utvikle din egen identitet, så kan du som medlem bære vår indentitet med Expertvask-logo på klær, biler, med mer. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg i gang.