Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • 27 mai 2021

  Råholt – ØM Fjeld

  Prosjektnavn: Råholt
  Prosjektleder: Johan Sundheim – Tlf: 977 69 848 – Epost: josu@omfjeld.no

  Prosjektbeskrivelse:
  Råholt barneskole – Byggvask/sluttvask før overlevering.
  Ø.M. Fjeld har fått i oppdrag fra Eidsvoll kommune å utvide Råholt barneskole.

  Det skal oppføres et helt nytt skolebygg på rundt 4.100 kvm (BTA), samt en ny flerbrukshall på over 2.000 kvm (BTA).
  Den eksisterende skolen er på snaut 3.400 kvm, og utvidelsen vil i praksis innebære en helt ny skole med plass til 580 elever, mot dagens drøyt 400.

  Beregnet fra situasjon med 21 klasserom.
  Utvidet situasjon ikke beregnet.

  Oppdraget ligger i Eidsvoll – Råholt barneskole.
  Omfang skolebygg: 41.00 kvm (BTA)
  Omfang flerbrukshall: 2.000 kvm (BTA)
  Byggvask oppstart: Mars/april 2022
  Avsluttes drift: Skolestart juli/aug 2022
  Kontraktinngåelse: Januar 2022

  Last ned prosjektfiler for bruk til kalkulering av anbud.

  Ved mer informasjon vedrørende prosjektet, kontakt oss på:
  post@expertvask.no

  Selskaper som er kvalifiserte og ønsker å gi tilbud på oppdraget:

  Firmanavn:Kontaktperson:Epost:Tlf.nr:Har referanse:
  Selskap 1Ola Nordmannola@selskap1.no12345678JA
  Selskap 2Kari Nordmannkari@selskap2.no87654321JA
  Selskap 3Per Askeladdper@selskap3.no12345678JA
  Selskap 4Pål Askeladdpal@selskap4.no87654321JA
  Selskap 5Espen Askeladdepsen@selskap5.no12345678JA

  Kvalitet:
  Prosjektene har generelt ingen konkrete krav (RIF-norm etc), men dette må avklares i hvert tilfelle.

  Formelle krav:

  • Renholdsbedriften skal være offentlig godkjent
  • Renholdsbedriften skal ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til Arbeidsmiljøloven og allmengjort tariffavtale
  • Renholdsbedriften skal stå på Arbeidstilsynets liste over godkjente renholdsfirmaer
  • De ansatte skal ha HMS kort for renholdsbedrifter
  • De ansatte skal ha skriftlige arbeidsavtaler
  • Lønn skal betales over lønnskonto i bank
  • Ansatte skal få lønnslipp i forbindelse med minst månedlig utbetaling av lønn
  • Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.
  • Arbeidsgiver skal dokumentere at nødvendig utstyrsspesifikk opplæring på arbeidsutstyr er gitt
  • Arbeidsgiver skal på oppfordring, og under gjennomføring av påseplikten kunne fremlegge; ansatte kontrakter, bostedsadresse, timelister, lønnslipper, dokumentasjon på lønnstrekk og dokumentasjon på innbetalt skattetrekk
  • Renholdsbedriften skal ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte
  • Bedriften skal ha et HMS system i henhold til internkontrollforskriftens krav.
  • Renholdsbedriften skal kunne fremlegge en egenerklæring som erklærer at virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften), og at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

  Oppgjørsform:
  Månedlig fakturering etter avtale.
  Prisen skal minimum dekke administrasjon, arbeidstid, arbeidsutstyr, forbruksutstyr, vaskemidler, reisetid, parkering, reiseutgifter og arbeidstøy/verneutstyr.