Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • 26 jan 2021

  Sertifiseringer som gjelder for renholdsbransjen

  Ved å dokumentere kunnskap kan være en avgjørende faktor for å bli en foretrukket leverandør og en attraktiv aktør i et krevende arbeidsmarked. Sertifiseringer og godkjenninger som INSTA 800, Godkjent Renholdsbedrift, Miljøfyrtårn, aChilles, ISO blir mere og mere viktig. Det kan være behov for, eller ønske om sertifisering, og gjennom det vise til skikkelighet og orden i anbud, konkurranse, kundepleie og ikke minst internt.

  Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent.

  Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Du får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.
  Les mer om Miljøfytårn her

  Svanemerke krever at tjenesteytere må ha et miljøstyringssystem for å kunne bli svanemerket. Slik våre miljøkrav til rengjøringstjenester, vaskerier, hoteller og dagligvarebutikker er formulert, fungerer de som miljøstyringssystem for bedriften, så du trenger ikke både ISO og Svanen på disse tjenesteområdene. Les mer om Svanemerke her

  Som medlem i Grønt Punkt Norge tar bedriften ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

  Norge er et foregangsland for gjenvinning av brukt emballasje. Vårt hovedmål er at alle bedrifter skal oppleve at det er viktig og riktig å ta sitt ansvar gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge. Les mer om Grønt Punkt her

  EUs miljømerke er en frivillig ordning, som betyr at produsenter, importører og forhandlere kan velge å søke om merkingen for sine produkter.

  Livssyklusen til et produkt begynner med utvinning – utvinning eller dyrking av råvarene, for eksempel bomull (for tekstiler) eller tre (for papirprodukter). Det fortsetter med produksjon og emballering, distribusjon, bruk og til slutt “slutt på levetiden” når produktet blir kastet eller resirkulert. Les mer om EUs miljømerking her

  Startbank er et nettverket ble lansert i 2005 i samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL), og ble utviklet for å imøtekomme den stadig mer krevende lovgivningen og behov for risikostyring hos entreprenørkunder og Facility Management kunder over hele Norge. Les mer om Startbank her

  Virke organiserer medlemmer fra et bredt spekter av servicebransjer. Alt fra bemanningsbyråer, callsentre og studentsamskipnader til virksomheter innen renhold, servering, hjemmeservice og brukerstyrt personlig assistanse er blant medlemmene våre. Som medlem får du rådgivning, advokathjelp, bransjefellesskap og bedre rammevilkår gjennom politiske påvirkning. Les mer om virke her

  Arbeidstilsynet krever at alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester i Norge, skal søke om godkjenning. Det gjelder også de som leier ut personer som utfører renholdstjenester. Kravet om godkjenning gjelder også for selvstendig næringsdrivende, enten foretaket har ansatte eller ikke. Dersom det ikke er ansatte i virksomheten, skal det sendes inn søknad om godkjenning i Altinn uten vedlegg, og innehaver/deltaker skal bestille HMS-kort til seg selv. Les mer om godkjenning her

  Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent. Dette gjelder og privat kjøp av renholdstjenester.

  Det er lovlig å kjøpe fra virksomheter som har «søknad under behandling» eller «HMS-kortbestilling under behandling». Renholdsvirksomheter som ikke står oppført i registeret, eller som står oppført som «ikke godkjent», kan ikke lovlig tilby renholdstjenester. Les mer om Offentlig Godkjent Renholdsbedrift her

  Standard Norge har utgitt flere standarder som kan brukes for å fastsette og gjennomføre et regelmessig renhold. Målet er at mennesker kan oppholde seg i ulike lokaler uten at det medfører fare for helseskader.

  Standardene som er utviklet, omhandler tekniske spesifikasjoner til renholdet og bestemmelser som bør med i en kontrakt som inngås om renhold. Les mer om ISO – Standard Norge her

  RENAS er Norges ledende returselskap

  Alle bedrifter som selger elektriske og elektroniske produkter har etter avfallsforskriften plikt til å informere om returordningen for EE-avfall. Kravet gjelder ikke bare butikker, men også engrosfirmaer, deleleverandører og nettbutikker, alle som på en eller annen måte omsetter EE-produkter. Kravet er at man informerer om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at det tas imot vederlagsfritt. RENAS har produsert materiell som gjør det enkelt å oppfylle kravet. Les mer om Renas her