Prosjektnavn: Teisengården
Prosjektleder: Erik Jacobsen – Tlf: 404 29 103 – Epost: erja@omfjeld.no
Anleggsleder: Atle Emilsen – Tlf: 464 32 193 – Epost: atem@omfjeld.no

Prosjektbeskrivelse:
Omsorgsboliger i Leirsundvegen, Skedsmokorset.
Lillestrøm kommune skal etablere 16 nye kommunale omsorgsboliger i Leirsundveien 7-23. I tillegg skal det etableres et administrasjonsbygg (base) som skal huse 6 av boligene, støttefunksjoner for beboerne, administrasjon og personal-arealer.


Oppdraget ligger i Leirsundveien 7-23, Skedsmokorset.
Omfang: 16 omsorgsboliger.
Byggvask periode:
Avsluttes drift:
Kontraktinngåelse:

Ved mer informasjon vedrørende prosjektet, kontakt oss på:
post@expertvask.no

Selskaper som er kvalifiserte og ønsker å gi tilbud på oppdraget:

Firmanavn:Kontaktperson:Epost:Tlf.nr:Har referanse:
Ark Service asNazire Kocakulaknaz@arkservice.no971 21 053JA

Kvalitet:
Prosjektene har generelt ingen konkrete krav (RIF-norm etc), men dette må avklares i hvert tilfelle.

Formelle krav:

 • Renholdsbedriften skal være offentlig godkjent
 • Renholdsbedriften skal ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til Arbeidsmiljøloven og allmengjort tariffavtale
 • Renholdsbedriften skal stå på Arbeidstilsynets liste over godkjente renholdsfirmaer
 • De ansatte skal ha HMS kort for renholdsbedrifter
 • De ansatte skal ha skriftlige arbeidsavtaler
 • Lønn skal betales over lønnskonto i bank
 • Ansatte skal få lønnslipp i forbindelse med minst månedlig utbetaling av lønn
 • Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.
 • Arbeidsgiver skal dokumentere at nødvendig utstyrsspesifikk opplæring på arbeidsutstyr er gitt
 • Arbeidsgiver skal på oppfordring, og under gjennomføring av påseplikten kunne fremlegge; ansatte kontrakter, bostedsadresse, timelister, lønnslipper, dokumentasjon på lønnstrekk og dokumentasjon på innbetalt skattetrekk
 • Renholdsbedriften skal ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte
 • Bedriften skal ha et HMS system i henhold til internkontrollforskriftens krav.
 • Renholdsbedriften skal kunne fremlegge en egenerklæring som erklærer at virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften), og at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

Oppgjørsform:
Månedlig fakturering etter avtale.
Prisen skal minimum dekke administrasjon, arbeidstid, arbeidsutstyr, forbruksutstyr, vaskemidler, reisetid, parkering, reiseutgifter og arbeidstøy/verneutstyr.