Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • 26 mai 2021

  Omsorgsboliger ØM Fjeld

  Prosjektnavn: Teisengården
  Prosjektleder: Erik Jacobsen – Tlf: 404 29 103 – Epost: erja@omfjeld.no
  Anleggsleder: Atle Emilsen – Tlf: 464 32 193 – Epost: atem@omfjeld.no

  Prosjektbeskrivelse:
  Omsorgsboliger i Leirsundvegen, Skedsmokorset.
  Lillestrøm kommune skal etablere 16 nye kommunale omsorgsboliger i Leirsundveien 7-23. I tillegg skal det etableres et administrasjonsbygg (base) som skal huse 6 av boligene, støttefunksjoner for beboerne, administrasjon og personal-arealer.


  Oppdraget ligger i Leirsundveien 7-23, Skedsmokorset.
  Omfang: 16 omsorgsboliger.
  Byggvask periode:
  Avsluttes drift:
  Kontraktinngåelse:

  Ved mer informasjon vedrørende prosjektet, kontakt oss på:
  post@expertvask.no

  Selskaper som er kvalifiserte og ønsker å gi tilbud på oppdraget:

  Firmanavn:Kontaktperson:Epost:Tlf.nr:Har referanse:
  Ark Service asNazire Kocakulaknaz@arkservice.no971 21 053JA

  Kvalitet:
  Prosjektene har generelt ingen konkrete krav (RIF-norm etc), men dette må avklares i hvert tilfelle.

  Formelle krav:

  • Renholdsbedriften skal være offentlig godkjent
  • Renholdsbedriften skal ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til Arbeidsmiljøloven og allmengjort tariffavtale
  • Renholdsbedriften skal stå på Arbeidstilsynets liste over godkjente renholdsfirmaer
  • De ansatte skal ha HMS kort for renholdsbedrifter
  • De ansatte skal ha skriftlige arbeidsavtaler
  • Lønn skal betales over lønnskonto i bank
  • Ansatte skal få lønnslipp i forbindelse med minst månedlig utbetaling av lønn
  • Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.
  • Arbeidsgiver skal dokumentere at nødvendig utstyrsspesifikk opplæring på arbeidsutstyr er gitt
  • Arbeidsgiver skal på oppfordring, og under gjennomføring av påseplikten kunne fremlegge; ansatte kontrakter, bostedsadresse, timelister, lønnslipper, dokumentasjon på lønnstrekk og dokumentasjon på innbetalt skattetrekk
  • Renholdsbedriften skal ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte
  • Bedriften skal ha et HMS system i henhold til internkontrollforskriftens krav.
  • Renholdsbedriften skal kunne fremlegge en egenerklæring som erklærer at virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften), og at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

  Oppgjørsform:
  Månedlig fakturering etter avtale.
  Prisen skal minimum dekke administrasjon, arbeidstid, arbeidsutstyr, forbruksutstyr, vaskemidler, reisetid, parkering, reiseutgifter og arbeidstøy/verneutstyr.