Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • 06 apr 2021

  Uten renhold stopper Norge!

  Renholder, Renhold, rengjøring

  Uten renhold stopper Norge. Den uttalelsen er vi alle enig i. Renholderne gjør er viktig jobb.

  På begynnelsen av 1990 tallet fikk renholderne anledning til å ta fagbrev. Renhold ble en profesjon og stolthet i yrket vokste. «Jeg er bare er en renholder» hører man ikke så ofte lengre, og uttalelsen alle kan vel vaske er det et fåtall som tør å si åpent.

  Normalarbeidsdagen er et viktig begrep for Fagforbundet. Kan du utføre jobben din mellom 08.00 og 16.00, så skal du gis anledning å gjøre dette. Det er ingen grunn til at arbeidstakere skal jobbe ubekvemt dersom arbeidet de skal utføre kan utføres i normalarbeidsdagens kjernetid. Hver enkelt av oss har et ansvar å legge til rette for at ingen skal ha ei større eller unødvendig belastning.

  Dagrenhold er det vanlige. Renholderne er en del av staben og blir inkludert. Men det er likevel tilbakemeldinger som vi i Fagforbundet mener er et gufs fra fortiden. Tilbakemeldingene fra ledelse og andre ansatte ved skoler, SFO eller barnehage på at renholderne ødelegger det pedagogiske opplegget eller rett og slett forstyrrer driften.

  Renhold i barnehager og skoler kan fint gjennomføres på dagtid, med planlegging og tilrettelegging. Det bekymrer oss sterkt det vi har lest i Rana blad at det oppleves som om enkelte arbeidstakere må jobbe ubekvemt fordi det er bekvemt å ikke ta ledelse og planlegge drifta slik at de slipper å jobbe kveld og natt. Dette er helt uakseptabelt.

  For det er ingen tvil om at renholdere trenges på kveld og natt. Men da i den delen av tjenesten som har en slik aktivitet på disse tidene av døgnet og at renholdet må utføres der og da for å opprettholde driften. Dette er for eksempel i sykehjem eller sykehusavdelinger der døgnkontinuerlig tjeneste tilsier at renholdere trengs i turnus. Men i disse tilfellene må det nøye vurderes om renholdet må utføres på kveld eller natt. For dersom det kan gjøres på dagtid, ja så skal ikke denne yrkesgruppa belastes med mer ubekvem arbeidstid enn nødvendig. Et slikt fysisk tungt og ellers krevende yrke trenger ikke bli enda tyngre.

  Kilde: www.fagforbundet.no