Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • Betaler du riktig pris for renholdstjenestene?

  Betaler du riktig pris for renholdstjenestene?

  Er du en dem som synes renholdstjenester er dyrt?

  Sammenlignet med å gjøre renholdet selv så kan renholdstjenesten kanskje virke dyrt. Alle kan i utgangspunktet gjøre renholdet selv. Men det er ikke bare å ta med seg en bøtte og mopp. Skikkelig rengjøring handler om erfaring og kompetanse.

  Renholdere ligger i gruppen over lavlønnet arbeidstakere. Expertvask-kjeden ønsker å synliggjøre kalkylene som brukes når et renholdsoppdrag prises til sluttkunden. Vi tar da utgangspunkt i lønnsoppgjøret 2023 som ble klart i april 2023.

  LO, YS og NHO er enige om en ramme på 5,2 prosent og et generelt lønnstillegg på 7,50 kroner i timen til alle som er omfattet av forhandlingene. Oppgjøret ble vedtatt 28. april, og alle tillegg gis med virkning fra 21. april.

  For renholdere er det gitt ytterligere tillegg på 4 kroner – totalt 11,5 kroner per time. Renholdere får altså totalt 11,50 per time i lønnstillegg. Det blir en lønnsøkning på 22.475 kroner i året.

  Hva tjener en renholder i timen i 2023?

  Dette er de nye satsene etter lønnsoppgjøret 2023.
  Renholdere med mellom to og fire års ansiennitet får en økt timelønn fra 207,91kroner til 219,41. Renholdere med mellom fire og ti års ansiennitet får en økt timelønn fra 214,64 kroner til 226,14. Renholdere som har over ti års ansiennitet får en økt timelønn fra 218,49 kroner til 229,99 kroner i timen.

  De som er sikret det største tillegget i disse forhandlingene er renholdere og vektere. Deres overenskomster har ingen lokal forhandlingsrett så dette tillegget gjelder for alle. De får 7,50 kroner i generelt tillegg, 3 kroner i lavlønnstillegg og én krone ekstra i timen siden de ikke har mulighet for lokale forhandlinger, til sammen 11,50 kroner i timen. Renholdernes tariffavtale er allmenngjort, så dette tillegget vil alle renholdere i Norge få.

  Tiltak for å redusere antallet useriøse virksomheter i renholdsbransjen.

  Tariffnemndas vedtok 10. mai 2021 om fortsatt delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter. Ny forskrift trer i kraft 1. juli 2021.

  Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer at bestemte deler av en landsomfattende tariffavtale, for eksempel bestemmelser om lønn, arbeidstid og utgifter til reise, kost og losji, gjøres gjeldende for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor tariffavtalens virkeområde. Bestemmelsene gis i form av en forskrift som gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere.

  NHO Service og Handel ønsker fortsatt allmenngjøring av Renholdoverenskomsten og anser dette som et av flere nødvendige tiltak for å redusere antallet useriøse virksomheter, samt bidrar til mer ordnede forhold i renholdsbransjen. De oppfatter at allmenngjøringen har satt fokus på seriøsitet i bransjen, og bidrar til mer rettferdig konkurranse mellom ulike tilbydere. Samtidig har bransjen fortsatt betydelige utfordringer, og det er ingen faktorer som tilsier at nødvendigheten av allmenngjøringen er svekket.

  Selvkostkalkyle for renhold ved å beregne personal­kostnadene.
  NHO Service og Handel har utarbeidet en ny selvkostkalkyle for renhold ved å beregne personal­kostnadene for en slik timelønn. NHO Service og Handel lagt til et anslag for utgifter til sykefravær, opplæring, feriepenger, pensjons­ordninger, arbeidsgiver­avgift, forsikringer etc. Summen av denne selvkostkalkylen kommer NHO Service og Handel fram til en selvkost for personal­kostnadene på kr 288,37 pr. time, eksklusiv merverdiavgift (mai 2022).

  I tillegg til denne kalkylen kommer en rekke utgifter som NHO Service og Handel ikke får lov til å beregne nøyaktig av hensyn til konkurransen i markedet. Kalkylen inneholder for eksempel ikke utgifter til bruk av materialer, arbeidstøy, transport, forsikring, ledelse, lovpålagt bedriftshelsetjeneste (BHT) og moms (MVA). På toppen av dette vil bedriften dessuten beregne seg avanse.

  Konklusjonen av dette skal bidra til mer rettferdig konkurranse mellom ulike tilbydere. Er du en renholdskunde, og du synes prisen er veldig lav ift en annen tilbyder, så bør du stille deg spørsmålet om de som utfører renholdet får den lønnen de har krav på. Useriøse aktører i renholdsbransjen er veldig ødeleggende for omdømmet til denne viktig næringen, og for de som følger forskriftene.

  Vil du vite mer om lønnsoppgjøret?

  Trenger du hjelp til renhold!

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *