Expertvask – kjeden for renholdsbransjen

 • Strengere krav til avfallssortering fra 1. januar 2023

  Strengere krav til avfallssortering fra 1. januar 2023

  Fra 1. januar 2023 skal mat- og plastavfall fra alle husholdninger over hele landet sorteres ut. Det skal også husholdningslignende avfall fra næringslivet. Fra 1. januar må alle bedrifter kildesortere matavfall og plastemballasje. Dette er et av flere kommende tiltak for å øke materialgjenvinning.

  Fra 1. januar 2023 ble det innført strengere krav til utsortering av mat- og plastavfall. De nye kravene gjelder for hele landet, og omfatter både avfall fra husholdninger og husholdningslignende avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. I tillegg skal landbruksplast også sorteres.

  Avfallet er en ressurs som vi kan bruke om igjen!

  – Mye av avfallet vårt er en ressurs som vi kan bruke om igjen. I 2035 skal vi materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk hele 65 prosent av husholdningsavfallet vårt. Det samme gjelder lignende avfall fra næringslivet. Matavfallet kan for eksempel bli til biogass og gjødsel, og plasten kan vi bruke om igjen.

  Innføringen av de nye kravene innebærer at andelen plastavfall fra husholdningene og lignende næringsavfall som materialgjenvinnes øker fra 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035. For bioavfall som matavfall og hageavfall, blir økningen fra 47 prosent i dag til 71 prosent i 2035, viser anslag.

  Det vil også bli stilt krav om kildesortering og utsorteringsgrad for kommunene. I 2035 må alle kommuner ha en utsorteringsgrad på 70 prosent for både plastavfall og matavfall.

  Expertvask-kjeden oppfordrer derfor alle renholdsvirksomheter, og de som benytter seg av renholdstjenester til å følge de nye reglene til avfallssortering.

  Du kan lese mer om de nye kravene til avfallssortering her:
  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-krav-til-kildesortering-av-avfall/id2917708/