Tariffnemndas vedtok 10. mai 2021 om fortsatt delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter. Ny forskrift trer i kraft 1. juli 2021.

Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer at bestemte deler av en landsomfattende tariffavtale, for eksempel bestemmelser om lønn, arbeidstid og utgifter til reise, kost og losji, gjøres gjeldende for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor tariffavtalens virkeområde. Bestemmelsene gis i form av en forskrift som gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere.

NHO Service og Handel ønsker fortsatt allmenngjøring av Renholdoverenskomsten og anser dette som et av flere nødvendige tiltak for å redusere antallet useriøse virksomheter, samt bidrar til mer ordnede forhold i renholdsbransjen. De oppfatter at allmenngjøringen har satt fokus på seriøsitet i bransjen, og bidrar til mer rettferdig konkurranse mellom ulike tilbydere. Samtidig har bransjen fortsatt betydelige utfordringer, og det er ingen faktorer som tilsier at nødvendigheten av allmenngjøringen er svekket.

Hva er minstepris på renhold i 2021?
NHO Service og Handel støtter nemndas forslag om å allmenngjøre Renholdsoverenskomstens gjeldende timelønnssatser på hhv. kr. 191,39 kr og kr. 141,62 for de under 18 år.

NHO Service og Handel har utarbeidet en ny selvkostkalkyle for renhold ved å beregne personal­kostnadene for en slik timelønn. NHO Service og Handel lagt til et anslag for utgifter til sykefravær, opplæring, feriepenger, pensjons­ordninger, arbeidsgiver­avgift, forsikringer etc. Summen av denne selvkostkalkylen kommer NHO Service og Handel fram til en selvkost for personal­kostnadene på kr 274,41 pr. time, eksklusiv merverdiavgift.

I tillegg til denne kalkylen kommer en rekke utgifter som NHO Service og Handel ikke får lov til å beregne nøyaktig av hensyn til konkurransen i markedet. Kalkylen inneholder for eksempel ikke utgifter til bruk av materialer, arbeidstøy, transport, forsikring, ledelse, lovpålagt bedriftshelsetjeneste (BHT) og moms (MVA). På toppen av dette vil bedriften dessuten beregne seg avanse.

Konklusjonen av dette skal bidra til mer rettferdig konkurranse mellom ulike tilbydere. Er du en renholdskunde, og du synes prisen er veldig lav ift en annen tilbyder, så bør du stille deg spørsmålet om de som utfører renholdet får den lønnen de har krav på. Useriøse aktører i renholdsbransjen er veldig ødeleggende for omdømmet til denne viktig næringen, og for de som følger forskriftene.

Kilde Traiffnemda:

Trenger du hjelp til renhold!

Comments 0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med